ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ
Σε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε να παρέχουμε νέες, διαφορετικές και ενδιαφέρουσες απόψεις από όλο το νησί, η penna! φιλοξενεί και μεταφράζει κατά καιρούς άρθρα ‘Φιλοξενούμενων Αρθρογράφων’.