ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΔΕΙΛΙΝΗΣ | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Το 2001, μετά από δέκα χρόνια πείρας στην Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC (BBC World Service) στο Λονδίνο, ο Λευτέρης Αδειλίνης, Έλληνας υπήκοος, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, όπου εδραιώθηκε γρήγορα ως ο κορυφαίος αναλυτής για πολιτικά θέματα στην Κύπρο, με μοναδική πρόσβαση σε πολιτικούς και άλλους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Έχοντας συνεργαστεί με οργανισμούς μέσων ενημέρωσης στην Κύπρο καλύπτοντας ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, ως αρχισυντάκτης, ο Λευτέρης Αδειλίνης χαίρει φήμης όσον αφορά την αμεροληψία και την αντικειμενικότητά του και συχνά τον συμβουλεύονται η διπλωματική και επιχειρηματική κοινότητα. Από το 2019, μετά από μια αλλαγή σταδιοδρομίας, ανέλαβε τα καθήκοντα διευθυντή του δικηγορικού γραφείου Sinka LLC.